CANactions
Освітньо-практична програма CANactions School
У 2020 році CANactions School в партнерстві з HERITAS Foundation (Сібіу, Румунія) продовжує досліджувати тему просторового планування в умовах реформи децентралізації. Програма SPACES працюватиме з групою сусідніх ОТГ і сконцентрує увагу на питаннях координації їх спільних дій для підвищення доступності соціальних послуг та економічного зростання територій.
П'ять українських ОТГ, які розташовані поруч та ділять спільний ландшафт, культуру і мають подібну економічну спеціалізацію розроблять субрегіональну «Концепцію просторового розвитку», яка охоплюватиме територію всіх п'яти громад та координуватиме їх розвиток не зважаючи на адміністративні кордони. Команди ОТГ будуть посилені мультидисциплінарною групою студентів/ок CANactions School, які мають досвід у просторовому плануванні та зацікавлені у більш глибокому вивченні теми розвитку в процесі децентралізації.
Бекграунд
Через процес впровадження реформи децентралізації з 2014 року Україна стала ареною змін у системі територіального устрою та планування. В результаті реформи виникло 1029 ОТГ, на території яких проживають 11,7 млн. осіб.

Більшість новостворених муніципалітетів відчувають проблеми із забезпеченням належної доступності соціальних послуг для своїх мешканців через відсутність інструментів просторового планування та компетентних фахівців серед керівників муніципалітетів. Ті ж проблеми призводять до неефективного використання земель та порушення екосистем.

Водночас деякі завдання планування (якісне надання медичної допомоги, поводження з відходами) є ширшими за масштаби ОТГ і потребують координації з сусідніми громадами. Ця координація не з'являється через політичну конкуренцію управлінських команд ОТГ та відсутність культури співпраці.

CANactions School у 2018/19 реалізувала проєкт «Інтегроване просторове планування для об'єднаних територіальних громад», де 200 представників/ниць 30 ОТГ з 20 областей України пройшли курс з розробки неформальної планувальної документації. Результатом школи стала розробка 30 концепцій просторового планування території ОТГ та понад 60 пілотних проєктів. Планування кооперації з сусідніми громадами виявилось викликом для учасників програми. Муніципалітети не були готові до співпраці, незважаючи на безліч очевидних фактів, які свідчать про переваги спільних міжмуніципальних зусиль для надання соціальних послуг та економічного зростання:

Дешевші послуги.
Середня українська громада має від 8000 до 12000 жителів, що недостатньо для сталої економічної моделі постачальників послуг (збір та переробка сміття, постачання інформаційних послуг та зв'язку, мобільність тощо). Послуги дешевшають для мешканців, коли ОТГ укладають угоду про співпрацю з сусідами;
Підвищення податкових надходжень.
ОТГ часто конкурують між собою за субвенції з державних фондів та за робочу силу. Натомість вони могли би писати спільні заявки на державне фінансування та створювати економічні кластери чи виробничі ланцюги, які б приносили більше податкового доходу та рівномірно розподіляли робочі місця на їх території
Зниження витрат на утримання спільних ресурсів.
Спільна інфраструктура, наприклад, дорога, річка, туристичний маршрут, часто потребує координації зусиль бенефіціарів, щоб підтримувати її у належному стані.
SPAСES—це логічне продовження проєкту ISPAH, яке додатково концентрується на співпраці ОТГ та досліджує нові підходи до планування територій в рамках реформи децентралізації в Україні.
В рамках програми управлінські команди ОТГ та практики у сфері просторового планування:
1
досліджують кращі європейські практики просторового планування та адаптують їх до контексту українських малих міст та сіл;
2
знайомляться з сучасними підходами у сфері просторового планування, які застосовує Румунія під впливом ЄС. Дані підходи орієнтовані на співпрацю та створення ефективних синергій з сусідами: створення GALів та агенцій регіонального розвитку;
3
відвідають румунське місто Сібіу та оточуючі його муніципалітети, які успішно долають ідентичні українським виклики плануванням в сільській місцевості (доступність до закладів освіти в селах, депопуляція через міграцію робочої сили, якісне водопостачання, сертифікація сільськогосподарської продукції для потрапляння на ринки ЄС, захист екосистем, як відповідь на зміни клімату);
4
планують щонайменше два пілотні проекти міжмуніципальної взаємодії між громадами учасницями, задача яких—покращення доступності мешканців до соціальних послуг та підвищення рівня економічного розвитку громад;
5
розробляють спільну «Концепцію просторового розвитку» для території п'яти ОТГ;
6
проводять ряд заходів із залучення місцевих мешканців, бізнесів та інших заінтересованих сторін до процесу планування розвитку своєї території;
7
створюють платформу для спільної координації зусиль всіх п'яти ОТГ-учасниць в майбутньому
8
розробляють веб-сайт для ефективної комунікації процесу розробки концепції з місцевими мешканцями.
Учасники/ці.
У проекті беруть участь 40 учасників/ць:
1
10 українських практиків у сфері просторового планування (мультидисциплінарна команда з досвідом в архітектурі, плануванні, соціології, фізичній та економічній географії, економіці);
2
30 представників з 5 ОТГ (по 6 осіб з кожної громади: мер / депутати, уповноважені органи архітектури, економісти, представники громадських організацій. 3 активні учасники та 3 особи на заміну, які знають деталі процесу розробки концепції та готові приєднатися до активної робочої групи у разі необхідності).


Експерти
CANactions School (Київ, Україна) у партнерстві з HERITAS Foundation (Сібіу, Румунія) залучатимуть групу українських та румунських менторів для роботи з учасниками. Кураторами цього процесу будуть співзасновник CANaction School, швейцарський містобудівник Урс Томанн та румунський архітектор Рудольф Граф.
Партнери