CANactions
НАБІР КОМАНД ОТГ
ІНТЕГРОВАНЕ ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Чому варто взяти участь у програмі?
Програма спрямована на підвищення компетенцій представників ОТГ у питаннях стратегічного просторового розвитку та сталого землекористування. Участь у програмі передбачає розробку учасниками концепції стратегічного просторового розвитку. Цей документ дозволяє запланувати довгостроковий інтегрований розвиток всієї території ОТГ, з урахуванням національного та регіонального контекстів, в рамках сталого використання природніх ресурсів та земель.

Відповідаючи на просторові, економічні, екологічні та соціальні виклики, що стоять зараз перед об'єднаною громадою, концепція сталого розвитку передбачає також створення сценаріїв розвитку соціальної та транспортної інфраструктури, екологічного аудиту та ландшафтного плану території ОТГ, а також розробку пілотних проектів залучення інвестицій.
Розробка візії сталого розвитку ОТГ в контексті регіону та всієї країни;
Підвищення компетенцій співробітників ОТГ у питаннях просторового розвитку;
Планування стратегічно ефективного використання земель і природних ресурсів;
Розробка стратегічних концепцій транспортної та соціальної інфраструктури;
Напрацювання прототипів пілотних проектів для залучення інвестицій.
ЯК ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ?
Підготовка заявки та подальша участь у програмних заходах вимагає злагодженої роботи та зусиль всього активу громади – від представників органів місцевого самоврядування та керівництва до рядових членів громади.

Для участі громада має сформувати Робочу групу, що братиме участь в освітньо-практичних заходах в рамках програми. Голова міського / сільського / селищного н.п., що входять до складу ОТГ, повинен бути залучений до процесу формування складу Робочої групи.

Очікується, що до складу Робочої групи будуть входити шість членів, з яких троє братимуть участь у вступному семінарі та проектній Студії (серії практичних воркшопів із розробки концепцій просторового розвитку ОТГ). Інші троє членів Робочої групи будуть залучені до Студії у консультативній ролі, а також братимуть участь у підготовці та проведенні громадського обговорення в ОТГ (див. воркшоп 3 у плані проектної Студії) та підсумковій міжнародній конференції восени 2019 року.
ХТО БЕРЕ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ ВІД ІМЕНІ ОТГ?
Очікується, що у складі Робочої групи бути принаймні один представник зазначених категорій:
Категорія А
Представники органів місцевого самоврядування

● керуючий справами ОТГ, члени виконкому;
● депутати ради ОТГ (члени профільних комісій);
● керівник агенції місцевого розвитку;
● представники асоціацій органів місцевого самоврядування.
Категорія Б
Спеціалісти уповноважених органів містобудування та архітектури ОТГ

● архітектор (містобудування, земельні відносини, дизайн архітектурного середовища);
● спеціаліст з питань ЖКГ (обслуговування мереж і комунальних споруд, благоустрій)
● інженер-будівельник (сільськогосподарське, промислове і цивільне будівництво)
● спеціаліст з землекористування (землеустрій, геодезія, кадастр).
Категорія В
Представники громадських об'єднань, що займаються питаннями місцевого розвитку

● представник громадської організації, що займається питаннями місцевого розвитку;
● представник органів самоорганізації населення (ОСН);
● представник громадських рад та дорадчих органів при міській/сільській/селищній раді ОТГ.
Категорія Г
Інші активні члени громади, що здійснюють вплив на планування та користування територій ОТГ

● представники бізнесу (сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, промислові підприємства) та державні установи та підприємства, що є основними користувачами земель ОТГ;
● представники місцевого малого та середнього бізнесу, особливо ті, що мають проекти корпоративної соціальної відповідальності, спрямовані на користь громади;
● голови місцевих комунальних та державних установ, що становлять основу місцевої соціальної інфраструктури (директори шкіл та культурних установ, головні лікарі лікарень і т.д.).
Кандидатури членів Робочої групи для участі у проектній Студії вказуються в формі заявки на участь у програмі. У ході проектної Студії громада має бути представлена трьома членами Робочої групи. Учасник проектної Студії, що представляє Категорію А (представник органів місцевого самоврядування), є одночасно Координатором Робочої групи.
РЕКОМЕНДОВАНИЙ СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ
Координатор Робочої групи
(Категорія А)
Член Робочої групи
(Категорія Б)
Член Робочої групи
(Категорія В)
Голова ОТГ
залучені у консультативній ролі; беруть участь у підготовці та публічного слухання у громаді та в підсумковій конференції
учасники вступного семінару та проектної Студії
Член Робочої групи
(Категорія А. Б або В)
Член Робочої групи
(Категорія Г)
Обов'язки Координатора Робочої групи
Обов'язки Голови ОТГ
  • організує делегування членів Робочої групи для участі у навчальних заходах програми та відповідає за активне залучення всіх членів Робочої групи до навчального процесу;
  • координує роботу учасників Робочої групи та активних представників громади над проектами концепцій просторового розвитку поміж навчальними заходами;
  • відповідає за вчасне і повне подання проміжних результатів розробки концепцій місцевого просторового розвитку;
  • організує публічні заходи в ОТГ в рамках програми.
  • бере участь у процесі формування складу Робочої групи;
  • відповідає за формулювання стратегічних цілей ОТГ в сфері просторового розвитку, які будуть розглянуті в ході програми;
  • налагоджує доступ для членів Робочої групи, інших учасників та експертів програми до місцевої містобудівної документації та інших даних, необхідних для проектної роботи;
  • забезпечує безперешкодну можливість для членів Робочої групи брати участь у навчальних заходах програми (сприяє наданню звільнення / відрядження для участі у програмі тощо).
ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Члени Робочої групи, що представляють громаду, будуть задіяні до освітньо-практичних заходів програми у період з листопада 2018 р. до жовтня 2019 р. Зокрема, передбачається делегування членів Робочої групи для участі у наступних заходах:
12-14 листопада
2018
12-14 листопада
2018
семінар «Вступ до стратегічного просторового
планування для ОТГ» (Київ)
3 делегати від ОТГ (на чолі з Координатором Робочої групи)
2-7 грудня
2018
2-7 грудня
2018
міжнародна поїздка для вивчення досвіду країн Скандинавії
1 делегат від ОТГ (Координатор Робочої групи)
21-25 січня
2019
21-25 січня
2019
воркшоп 1
(регіональний Центр розвитку місцевого самоврядування)
Брифінг та комплексний аналіз ситуації у досліджуваних ОТГ;
Визначення місцевих цільових груп;
Аналіз динаміки та потенціалу для просторового розвитку ОТГ.

3 делегати від ОТГ (на чолі з Координатором Робочої групи)
18-22 лютого 2019
18-22 лютого 2019
воркшоп 2
(регіональний Центр розвитку місцевого самоврядування)
Формулювання гіпотез та можливих сценаріїв просторового розвитку;
Визначення загального стратегічного підходу та тематичних фокусів;
Розробка альтернативних "візій майбутнього" досліджуваних ОТГ.

3 делегати від ОТГ (на чолі з Координатором Робочої групи)
11-12 березня 2019
11-12 березня 2019
воркшоп 3
(публічний захід в ОТГ)
Підготовка і проведення презентацій результатів комплексного аналізу та "візій майбутнього" перед місцевою громадою, збір ідей та відгуків

6 делегатів від ОТГ (повний склад Робочої групи)
15-19 квітня
2019
15-19 квітня
2019
воркшоп 4
(регіональний Центр розвитку місцевого самоврядування)
Формулювання загальної концепції просторового розвитку на базі обраного сценарію;
Розробка плану реалізації концепції та дорожної карти проектів.

3 делегати від ОТГ (на чолі з Координатором Робочої групи)
14-18 травня 2019
14-18 травня 2019
воркшоп 5
(регіональний Центр розвитку місцевого самоврядування)
Підготовка елементів концепції просторового розвитку ОТГ: плану (набору картосхем), пілотних проектів міського розвитку та текстових звітів (проектного щоденника).

3 делегати від ОТГ (на чолі з Координатором Робочої групи)
осінь 2019, Київ
осінь 2019, Київ
підсумкова конференція, обговорення розроблених концепцій просторового розвитку та обмін досвідом
6 делегатів від ОТГ (повний склад Робочої групи)
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ОТГ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ
Участь об'єднаних громад у освітньо-практичній програмі погоджується на базі результатів відкритого конкурсу заявок. Оцінює заявки незалежна комісія, у складі якої працюватимуть представники CANactions School for Urban Studies та програми "U-LEAD з Європою".

Конкурсний відбір здійснюватиметься на базі наступних критеріїв:
1
Технічні критерії:
● Вчасність подання заявки;

● Повнота та якість заповнення відомостей щодо соціально-економічного профілю громади;

Повнота набору супровідних документів до заявки;

● Достатня кількість кандидатур для формування Робочої групи.
2
Мотиваційні критерії:
Зміст відповідей на блок анкети, присвячений пріоритетам стратегічного розвитку громади та аналізу поточних проблем просторового розвитку;

Зміст відповідей членів Робочої групи на мотиваційний блок анкети, заявлена готовність представників громади брати активну участь в освітніх заходах програми;
3
Критерії балансу:
Географічний баланс між регіонами України, що беруть участь у програмі;

Гендерний баланс в складі Робочої групи, що подає ОТГ для участі у програмі;

Збалансованість між громадами-учасницями щодо забезпеченості містобудівною документацією та стратегічними документами щодо місцевого розвитку;

Збалансованість між громадами-учасницями з огляду на попередній досвід участі об'єднаної громади в освітніх та практичних програмах та заходах, що здійснювалися урядом, асоціаціями органів місцевого самоврядування, міжнародними програмами технічної допомоги в рамках підтримки реформи децентралізації в Україні.
Важливі застереження:
1
Заявки на участь у програмі від представників політичних партій не розглядатимуться.
2
До участі у програмі допускаються сформовані ОТГ, у яких відбулись вибори. У випадку міст обласного значення, можуть подаватися лише ті громади в яких вже відбулося завершення процедури добровільного приєднання.
3
ОТГ має бути представлено членами Робочої групи у ході всіх програмних заходів.
ПОПУЛЯРНІ ЗАПИТАННЯ
ОТГ:
Чи можуть подаватися ОТГ, які підписують об'єднання в жовтні цього року?
CANactions:
Ні, не можуть. До участі допускаються лише ОТГ, які об'єдналися і провели перші вибори до моменту подачі заявки.
ОТГ:
Чи обов'язково у складі Робочої групи мають бути шість членів?
CANactions:
Громади, що сформували Робочу групу згідно рекомендацій (шість осіб, представники категорій А-Г), матимуть конкурентну перевагу у ході конкурсного відбору.
ОТГ:
Чи може голова ОТГ також бути координатором Робочої групи?
CANactions:
Так, за умови участі у всіх заходах програми.
ОТГ:
Чи може брати участь у програмі ОТГ, у якої немає розробленої стратегії розвитку?
CANactions:
Так, може. У цьому випадку операційні та стратегічні цілі розвитку можуть визначатися на базі напрацювань громадських слухань з питань стратегій розвитку та / або інших наявних перспективних планів.