CANactions
ІНТЕГРОВАНЕ
ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ОБ'
ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Безкоштовна освітньо-практична програма для представників місцевого самоврядування та молодих фахівців у сфері просторового планування
Загальна тривалість
програми
11 місяців (часткова зайнятість)
Тривалість
проектної Студії
5 місяців (січень – травень 2019 р., інтенсивна зайнятість один тиждень на місяць)
Робочі мови

Українська, англійська (з можливістю перекладу)
Розташування

Учасники

– 180 представників 30 об'єднаних територіальних громад;
– 30 фахівців у сфері просторового планування

Вартість

Безкоштовно (включаючи витрати на проживання та поїздки до регіонів України)
Контекст — реформа децентралізації ВЛАДИ в Україні
Процес об'єднання територіальних громад (ОТГ) в Україні набирає обертів. За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, з моменту старту реформи децентралізації було утворено 803 об'єднані територіальні громади (з 1207 запланованих), із загальним населенням у 6.8 млн. осіб та загальною площею у 194.1 млн. кв. км., що складає 34.7% від загальної території України.

Об'єднання громад передбачає не просто укрупнення територіальних одиниць, а й служить опорою таких процесів, як фіскальна децентралізація, активація територіальних спільнот та перегляд масштабу планування розміщення соціальної інфраструктури.

Підтримка цілою низкою проектів міжнародної технічної допомоги реформи децентралізації влади в Україні може трактуватися як розширення Регіональної політики Європейського союзу за східний кордон ЄС. Децентралізаційні процеси також свідчать про скорочення населення та кількості периферійних поселень, що зумовлює пошук оптимального територіального масштабу для сталого врядування.
Вирішення всіх цих завдань має коріння у системі розселення в Україні і вимагає стратегічного бачення та ефективних інструментів просторового планування. Однак, більшість новоутворених ОТГ не мають необхідних компетенцій для управління територіальною складовою стратегічного планування, у той час як планувальні інституції на національному рівні не мають достатнього досвіду застосування методів учасницького планування та часто орієнтовані не на потреби громади, а на дотримання негнучких та централізованих пост-радянських норм.

Нестача компетентного просторового планування на місцях доповнюється непевністю середовища, у якому здійснюється реформа децентралізації – соціо-культурної, економічної, екологічної та просторової специфіки глибинних територій України. За дисперсної системи розселення малі міські та сільські поселення – з їх історичними, соціальними та культурними кодами – залишаються знехтуваною «провінцією», але водночас саме ці території зберігають потенціал стати призмою, через яку можна побачити альтернативні сценарії розвитку майбутнього всієї країни.
Про программу
Програма «Інтегроване просторове планування для об'єднаних територіальних громад» орієнтована на адаптацію європейських політик міського та регіонального розвитку та інструментів стратегічного просторового планування до масштабу та реального функціонування новостворених територіальних одиниць – об'єднаних територіальних громад.

В рамках програми фахівці у сфері просторового планування взаємодіятимуть з представниками територіальних громад та спільно напрацьовуватимуть сценарії розвитку поселень та територій ОТГ.

Програма створена CANactions School of Urban Studies, експериментальною незалежною освітньою інституцією, що займається дослідженнями та розробкою концепцій та визначенням конкретних дій для розвитку міст України — як на стратегічному, так і на тактичному рівнях, — розглянутих у ширшому контексті динамічних перетворень в Центрально-Східній Європі та країнах, що розвиваються.

Основні принципи CANactions School — командна робота, навчання на основі власного досвіду та міждисциплінарна взаємодія. Базуючись на зазначених принципах, в рамках навчальної програми, Школа залучає іноземних експертів та менторів, організовує поїздки на обраний об'єкт, створюючи умови для ефективного обміну професійним досвідом.
Мета програми
● Підвищити компетентність представників органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань та місцевого бізнесу у плануванні просторового розвитку ОТГ через знайомство з сучасними підходами та інструментами планування міського та регіонального розвитку;
● Надати додаткову професійну підготовку фахівцям у сфері просторового планування із застосування інструментів стратегічного дизайну та інтегрованого підходу до планування територій у реальних умовах ОТГ в Україні.
Етапи програми
Очікувані результати програми
Для ОТГ:
● комплексний професійний аналіз містобудівної та стратегічної документації ОТГ, вивчення потенціалів і перешкод для просторового розвитку поселень в межах ОТГ в контексті області та регіону;

● розробка концепції просторового розвитку – опорного документу, який зв'язує стратегічні пріоритети розвитку громади з плануванням використання земель та розвитку інфраструктури у найближчі 10-15 років;

● напрацювання прототипів пілотних проектів (інфраструктурних об'єктів, громадських просторів, локальних акцій та ініціатив), що можуть бути використані для залучення інвестицій;

● формування компетенцій співробітників ОТГ у оцінці та розробці вимог до стратегій розвитку територій та технічних завдань на розробку містобудівної документації;

● обмін досвідом та кращими практиками з представниками інших українських ОТГ.
Для фахівців у сфері просторового планування:
● досвід застосування інструментів стратегічного просторового планування та проведення досліджень розвитку територій під керівництвом досвідчених міжнародних фахівців;

● залученість до роботи з реальними кейсами українських ОТГ із перспективою продовжити професійну взаємодію з органами місцевого самоврядування та міжнародними проектами технічної допомоги по закінченню програми;

● формування навичок учасницького планування через роботу з представниками об'єднаних територіальних громад;

● долучення до реформи децентралізації влади в Україні через сприяння сталому просторовому розвитку українських ОТГ.

Партнери:
Участь у програмі є безкоштовною завдяки підтримці партнерів – програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», яка спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.
Дякуємо, вашу заявку прийнято.